ระทึก! เช้านี้ ศาลนัดชี้ขาด “พ.ร.ป.พรรคการเมือง” ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมวินิจฉัยร่าง “พ.ร.ป.พรรคการเมือง” หลัง ส.ว.ร้องแก้ไข “ค่าธรรมเนียม-บำรุงพรรค” อาจโดนครอบงำได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 พ.ย.65) ศาลรัฐธรรมนูญ โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยกลุ่ม ส.ว.กล่าวหาว่า การแก้ไขเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรคการเมืองที่เรียกเก็บจากสมาชิก โดยลดค่าบำรุงพรรครายปี จาก 200 บาท เป็น 20 บาท แบบตลอดชีพ จาก 2,000 บาท เป็น 200 บาท เปิดช่องให้เกิดการครอบงำพรรค ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การลดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ที่เดิมกำหนดความเข้มข้นห้ามบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นการแก้ไขการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (ไพรมารี) ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปราย เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

โดยก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวน ศึกษาค้นคว้ากฎหมายและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาล

ขณะที่ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งถูกประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. …. มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

Back to top button