IRC เคาะปันผล 0.291 บาท ขึ้น XD 8 ก.พ.66

IRC เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.291 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 ก.พ.66 และกำหนดจ่าย 28 ก.พ.66


บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC  เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 เป็นเงินสด 0.291 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 8 ก.พ.66 และกำหนดจ่าย 28 ก.พ.66

Back to top button