จับตาวันนี้! บอร์ด PTT ชี้ขาดรัฐล้วงเพิ่ม 6 พันลบ. อุ้มค่าไฟ-ตรึง NGV อีก 2.7 พันล้าน

ควันหลงกองทุนน้ำมัน 3 พันล้านบาท วันนี้บอร์ดปตท.ชี้ขาดเปิดทางรัฐล้วงเพิ่มอีก 6 พันล้านบาท ใช้อุ้มค่าไฟฟ้า แถมเจอตรึงราคา NGV อีก 2.7 พันล้านบาท ด้านหลักการไม่จำเป็นต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นต้องตั้งคำถามเอง


ผู้สื่อข่าวรายงาน อ้างอิงแหล่งข่าวจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า วันนี้ (15 ธ.ค. 65) ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ปตท. มีการพิจารณาหลายวาระ โดยหนึ่งในนั้นคือ วาระการพิจารณาแนวทางการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยขอความร่วมมือจากปตท.จัดสรรรายได้จากการดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซฯประมาณ 1.5 พันล้านบาทต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่ม.ค.-เม.ย.66) รวมทั้งสิ้น 6 พันล้านบาท มาช่วยสนับสนุนในรูปแบบที่เหมาะสม  เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

ทั้งนี้ ภายหลังบอร์ด ปตท.พิจารณาแนวทางดังกล่าวแล้ว  ซึ่งอาจเป็นรูปแบบส่วนลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลังจากนั้น กฟผ.จะนำไปเป็นส่วนลดให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า แก่กลุ่มภาคครัวเรือน

นอกจากนี้บอร์ด ปตท.ยังมีวาระการพิจารณาราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยขอให้ ปตท.กำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ดังนี้ รถยนต์ทั่วไป ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV จาก 16.59 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 17.59 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

ขณะที่รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกันของ ปตท.ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 15 มี.ค.66 ซึ่งการช่วยเหลือตามแนวทางนี้ คิดเป็นวงเงินประมาณ 2,682 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ภายหลังจากบอร์ดปตท.พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าแล้ว ในช่วงเย็นวันนี้ (15 ธ.ค. 2565) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปตท. กฟผ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อหารือค่าไฟฟ้างวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย. 2566) ที่ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่ภายหลังมีเงินจากปตท.เข้ามาช่วย จะต้องพิจารณาค่า Ft งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566 ในกลุ่มภาคครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยใหม่ ว่าจะสามารถตรึงไว้ที่ระดับเดิมได้หรือไม่ คาดว่าจะเห็นตัวเลขค่า Ft งวดใหม่ออกมาในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

สำหรับภาคอุตสาหกรรม ค่า Ft งวดใหม่อาจขยับขึ้นบ้าง ส่วนข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เกี่ยวกับมาตรการดูแลต้นทุนการผลิตให้ผู้ประกอบการ อาทิ ชะลอการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าให้ไม่เกิน 4.72 บาทต่อหน่วยนั้น กระทรวงฯ จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ด้านนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงกรณีที่บอร์ดปตท.จะประชุมพิจารณาช่วยสนับสนุนเงิน 6 พันล้านบาท เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นอำนาจของบอร์ดหรือไม่ โดยระบุว่า กรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดของเงินที่จะนำไปใช้ ซึ่งถือเป็นอำนาจของบอร์ดก็เพียงพอแล้ว เพราะผู้ถือหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจบริหาร และด้วยหลักการกฎหมายมหาชน ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ส่วนการบริหารต้องถือเป็นอำนาจของบอร์ดที่จะทำได้

Back to top button