ยอด “โควิด” รายสัปดาห์ ป่วยใหม่ 3,419 คน เสียชีวิต 113 ราย

“กรมควบคุมโรค” รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ”โควิด” ประจำสัปดาห์ พบเสียชีวิตพุ่ง 113 ราย และยอดป่วยใหม่กว่า 3,419 ราย


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2565 ว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 3,419 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 488 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 113 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 16 ราย/วัน หายป่วยสะสม 2,495,473 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) เสียชีวิตสะสม 11,807 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

Back to top button