จับตา 2 ผู้ถือหุ้น AS โยนบิ๊กล็อต 49 ล้านหุ้น ดึง SABUY ลงทุนตามแผน

โผล่บิ๊กล็อต AS เฉียด 49 ล้านหุ้น มูลค่า 831.18 ลบ. ราคาเฉลี่ย 17 บ. สูงกว่ากระดาน จับตา 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่  “ปราโมทย์ สุดจิตพร-เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์" ขายให้ SABUY ลงทุนตามแผน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 ธ.ค.65) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) หุ้นบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AS จำนวน 2 รายการ ปริมาณ 48,893,000 หุ้น มูลค่ารวม 831.18 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 17 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงกว่ากับกระดานซื้อขาย โดยราคาหุ้น AS ปิดตลาดเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 16.40 บาท ลบ 0.40 บาท หรือ 2.38% สูงสุดที่ระดับ 17 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 16.20 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 859.05 ล้านบาท

ทั้งนี้เป็นที่น่าจับตาว่ารายการบิ๊กล็อตในครั้งนี้เป็นการขายหุ้นของ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย นายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ ให้กับนางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY

โดยก่อนหน้านี้ AS แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 ว่า นายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AS ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (AS-W2) ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนรวมหุ้นสามัญ 73,720,904 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 33,837,554 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 20.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ให้กับ SABUY โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) กับบริษัทฯ

โดยธุรกรรมครั้งนี้นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจในการร่วมพัฒนา Digital Ecosystems, Blockchain Technology, และธุรกิจดิจิตัลอื่นๆ ให้กับธุรกิจของ AS และ SABUY อีกทั้งเป็นโอกาสในการผลักดันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ โดย SABUY จะเสนอตัวแทนเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวน 1 ท่าน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคาดว่าการทำรายการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธ.ค.65

ทั้งนี้ภายหลักการทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น สัดส่วนการถือหุ้น AS ของนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ขณะที่นายชูเกียรติ เคยเปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ว่า ภรรยาตนเป็นผู้ขายหุ้น SABUY ออกมารวม 22.60 ล้านหุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 250.17 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY-W2 นอกจากนั้นจะนำเงินไปลงทุนใน AS ด้วย

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ AS

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร 161,439,690 34.38
2. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ 41,397,656 8.81
3. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 26,021,000 5.54
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 18,310,600 3.90
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,017,854 1.92
6. กองทุนเปิด บัวหลวงทริกเกอร์ 12-22 8,000,000 1.70
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 7,236,000 1.54
8. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 6,032,000 1.28
9. นาย เลิศชาย กันภัย 6,000,518 1.28
10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,946,100 1.27

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2565)

Back to top button