“ชวน” เชื่อประชุม ส.ส. นัดพิเศษพุธนี้ ไร้ปัญหาสภาล่ม-เคลียร์ 5 กม.ค้างท่อ

จับตาประชุมสภาฯ นัดพิเศษ 28 ธ.ค. “ชวน” เชื่อได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม พร้อมเคลียร์ 5 กฎหมายค้างท่อส่งท้ายปี


นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การประชุมสภาฯ เป็นพิเศษในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม เนื่องจากเป็นการนัดหมายการประชุมตามวาระนั้นที่เป็นผลมาจากการหารือของวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล ทั้งนี้จะมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 5 ฉบับ อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าจะสามารถผ่านการพิจารณาได้ เพราะมีการแก้ไขจากวุฒิสภาเพียงเล็กน้อย จะมีก็เพียงแต่ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่) พ.ศ ที่วุฒิสภาแก้ไขในประเด็นดอกเบี้ยและอัตราค่าปรับที่อาจต้องใช้เวลาพิจารณาว่าสภาฯ จะเห็นด้วยหรือไม่

“จะไม่มีการเสนอกฎหมายเข้ามาอีกแล้ว ดังนั้นต้องพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ ซึ่ง 2 เดือนที่เหลือน่าจะพิจารณาได้ รวมถึงเรื่องกฎหมายกัญชาฯ ที่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาพร้อมกับกฎหมายคู่ชีวิต และการแก้ไขประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ที่เชื่อว่าจะใช้เวลาพิจารณามาก” นายชวน กล่าว

สำหรับวาระการประชุมของสภาฯ พยายามทำเรื่องเพื่อทราบและรายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จที่ค้าง 10 เรื่องให้แล้วเสร็จ เนื่องจาก กมธ.บางคณะใช้เวลาศึกษา 1- 3 ปี และใช้งบประมาณเบี้ยประชุมหลักแสนบาทถึงหลัก 1-3 ล้านบาท ดังนั้นหากไม่ถามสภาฯ จะถือว่างานไม่เสร็จ ซึ่งตนอยากให้ผ่านเพื่อจะได้เป็นผลงานของสภาฯ

“ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาพบว่างานสภาฯ ต้องเริ่มจากประสบการณ์ เพราะตลอด 5 ปีก่อนหน้านั้นไม่มีการเลือกตั้ง ซึ่งช่วงแรกสามารถผ่านการพิจารณาได้ แต่ช่วงปลายการทำงานของสภาฯ ยอมรับว่าไม่ราบรื่นนัก มีปัญหา ดังนั้นต้องทำองค์ประชุมให้ครบเพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่” นายชวน กล่าว

Back to top button