ASW ตั้ง 2 บริษัทย่อยใหม่ ต่อยอดอสังหาริมทรัพย์

ASW จัดตั้ง 2 บริษัทย่อยใหม่ “ไวส์ เอสเตท 13-ไวส์ เอสเตท 16” เดินหน้าต่อยอดอสังหาริมทรัพย์


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท ไวส์ เอสเตท 13 จำกัด เป็นบริษัทย่อยใหม่ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท ไวส์ เอสเตท 16 จำกัด เป็นบริษัทย่อยใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Back to top button