แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ “เบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ขึ้นราคาลิตรละ 30 สต.

แวะปั๊มด่วน! “เบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ขึ้นราคาลิตรละ 30 สต. มีผลพรุ่งนี้ (13 ม.ค. 66) ส่วน “ดีเซล” คงเดิม


บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (13 ม.ค. 66) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 42.16 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 34.75 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.48 บาท, E20 ลิตรละ 32.84 บาท, E85 ลิตรละ 33.29 บาท ส่วนน้ำมันพรีเมี่ยมดีเซล B7 ราคาคงเดิม ลิตรละ 43.66 บาท และดีเซล B20 และดีเซล B7 ราคาคงเดิม ลิตรละ 34.94 บาท

Back to top button