3 แบงก์ใหญ่สำรองเงินสดเอื้อลูกค้า รองรับใช้จ่าย “ตรุษจีน” คึกคัก

3 แบงก์ใหญ่ SCB-KBANK-BBL สำรองเงินสดรวมกว่า 1 แสนลบ. อำนวยความสะดวกลูกค้า สำหรับรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาล “ตรุษจีน”


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เตรียมความพร้อมในการสำรองธนบัตร เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จำนวน 38,600 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15,914 ล้านบาท และในเขตภูมิภาค 22,686 ล้านบาท แบ่งเป็น ตู้เอทีเอ็ม 30,700 ล้านบาท และสาขา 7,900 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 766 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,108 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธ.ค. 65)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เตรียมสำรองเงินสด สำหรับให้บริการในสาขา และเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน 19-22 ม.ค. 66 รวมทั้งสิ้น 37,400 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น การสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 16,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ 9,000 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค 7,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารกสิกรไทย มีทั้งหมด 824 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,000 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,400 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ 9,400 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค 12,000 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL สำรองเงินสดรับเทศกาลตรุษจีน ปี 66 เพิ่มอีก 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร และตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศ รองรับการจับจ่ายซื้อของไหว้ ของขวัญ ใส่ซองอั่งเปา พร้อมมาตรการช้อปดีมีคืน หนุนบรรยากาศใช้จ่าย และท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนปี 66 ให้คึกคักมากยิ่งขึ้น

Back to top button