CIMBT ปี 65 ตั้งสำรองลด ดันกำไรโต 24% ทะลุ 3 พันล้าน

CIMBT เปิดกำไรปี 65 โต 24% แตะ 3.03 พันล้าน หลังควบคุมค่าใช้จ่าย และการตั้งสำรองลด 39.4%


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 65 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารปี 2565 มีกำไรสุทธิ 3,033.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น และผลขาดทุนด้านเครดิตที่ดาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 39.4% เนื่องจากการลดลงของการด้อยค่าของสินทรัพย์

Back to top button