ก.ล.ต. ชง “คลัง” จ่อเพิกถอนไลเซนส์ “เอเชียเวลท์” ปมซื้อขาย MORE ผิดปกติ

“อาคม” ขุนคลัง จ่อลงนามสั่งปิด “บล.เอเชีย เวลท์” เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภท ตามที่ ก.ล.ต. เสนอ ภายหลังพบซื้อขายหุ้นมอร์ รีเทิร์น หรือ MORE ผิดปกติ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก.ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด หรือ AWS  ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2565 ซึ่งอำนาจสั่งปิดกิจการเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า ได้รับเรื่องที่ ก.ล.ต. เสนอมาแล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หาก รมว.คลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะมีผลให้เลิกบริษัทตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ สำหรับใบอนุญาตหลักทรัพย์ประเภท ก. จะส่งให้บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตทุกประเภท  ประกอบด้วย 1. ใบอนุญาตนายหน้าซื้อและขายหลักทรัพย์ 2. ใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ 3. ใบอนุญาตจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 4. ใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุน 5. ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม 6. ใบอนุญาตกองทุนส่วนบุคคล และ 7. ใบอนุญาตยืมใบหุ้น

แหล่งข่าวจากวงการตลาดหุ้น กล่าวว่า การที่สำนักงาน ก.ล.ต.ดำเนินการกล่าวโทษ บล.เอเชีย เวลท์ หลังจากเข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 14-19 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา หลังเกิดกรณีการซื้อขายหุ้นมอร์ รีเทิร์น หรือ MORE ผิดปกติ ซึ่ง ก.ล.ต.พบว่า ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2564 บล.เอเชีย เวลท์ ในฐานะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก. ได้มีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษัทหลายกรณี

ซึ่งสาเหตุหลักมาจากบริษัทได้ให้บริษัทแม่กู้ยืมเงินไปก่อนนั้น การกระทำดังกล่าวมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการเอาเปรียบลูกค้า และยังแสดงถึงการมีระบบงานการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยการกระทำดังกล่าวของ บล.เอเชีย เวลท์ เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 98(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 282 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นการกระทำผิดร้ายแรง ก.ล.ต.จึงกล่าวโทษ บล.เอเชีย เวลท์ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อพิจารณาตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งเบาะแสให้ บก.ปอศ. พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการยักยอกทรัพย์ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ บล.เอเชีย เวลท์ มียอดดีลความเสียหายจากหุ้น MORE จำนวน 279.13 ล้านบาท โดยบริษัทฯ นำเงินลูกค้าไปใช้ 157.99 ล้านบาท มีเงินสดในบริษัทเพียง 1.18 ล้านบาท เงินกู้ยืมโอดี 119 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ บอร์ด ก.ล.ต. ได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก.ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด หรือ AWS และได้ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

Back to top button