บอร์ด IMH ไฟเขียวยืดเวลา “ขายหุ้นซื้อคืน” เหตุตลาดยังไม่เอื้อ

บอร์ด IMH ไฟเขียวยืดเวลาขายหุ้นซื้อคืน เหตุตลาดยังไม่เอื้อ พ่วงเคาะราคาใช้สิทธิ “IMH-W1” โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิ 25 บาทต่อหุ้น


นายสิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัทฯจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน 1,000,000 หุ้นในวันที่ 12 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ซึ่งจากเดิมมติกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในวันที่ 13 ก.พ.66 นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรยกเลิกกำหนดการดังกล่าว เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาวการณ์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวมยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้เห็นว่าหากยังยึดกำหนดเดิมอาจจะส่งผลกระทบให้ต่อกลุ่มผู้ถือหุ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯทางอ้อม ขณะเดียวกันบริษัทฯยังมีระยะเวลาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือจนถึงวันที่ 10 มี.ค.68

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติกำหนดราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1)เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53.75 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ที่ระดับราคาการใช้สิทธิ 25 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี เพื่อรองรับการขยายกิจการกลุ่มโรงพยาบาล IMH ในอนาคตต่อไป

Back to top button