“สันติ” ลงพื้นที่ตรวจ ท่อส่งน้ำอีอีซี ก่อนส่งมอบ “วงษ์สยามฯ”

“สันติ พร้อมพัฒน์” ลงพื้นที่ตรวจโครงการระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และหนองค้อ – แหลมฉบัง ระยะที่ 2 ก่อน “East Water” ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐ ส่งมอบให้ “วงษ์สยามก่อสร้าง” ดำเนินการตามสัญญาบริหารกิจการระบบท่อส่งน้ำอีอีซี


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อไปดูโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ ในโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล –หนองค้อ และหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) จากเดิมที่ทางกรมธนารักษ์ ได้ให้บริษัท East Water เป็นผู้บริหารจัดการโครงการไปพลางก่อน

โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้สัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.65 จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงฯ โดยกรมธนารักษ์ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐ เพื่อให้บริษัทฯ ไปดำเนินการตามสัญญาบริหารฯ

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงฯ รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การ เปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงฯ ในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนโครงการท่อส่งน้ำดอกกราย นั้น บริษัท East Water ยังคงดำเนินกิจการได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญา

ด้านนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งมอบทรัพย์สินของรัฐในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยกรมธนารักษ์, บริษัท East Water และ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2)

รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน กรณีการขอสนับสนุน การใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทานในการดำเนินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 ที่ผ่านมา และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบทรัพย์สิน ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง, บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้

Back to top button