SSP รุกคืบ “เวียดนาม” ควักเงิน 54 ลบ. ถือหุ้น “TEG” 5% ต่อยอด “พลังงานหมุนเวียน”

SSP ควักเงิน 54 ลบ. เข้าถือหุ้น TEG ผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-พลังงานลม สัดส่วน 5% หวังเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียน


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (TEG) ซึ่งดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 49.6 เมกะวัตต์ ในจังหวัดกว๋างหงาย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 257 เมะวัตต์ ในจังหวัดฟุเย้น โรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตติดตั้ง 48 เมกะวัตต์ ในจังหวัดกวางจี และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม

โดยเมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นใน TEG คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 5% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TEG คิดเป็นมูลค่า 54.38 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จากการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทที่จะทำให้บริษัทมีพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียน สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะได้มาในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

Back to top button