PQS เทรดสนั่น! โบรกชูเป้า 12.70 บ. การันตีธุรกิจ “แป้งมันสำปะหลัง” โตแกร่ง

“พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช” หรือ PQS ลงสนามเทรดวันแรก ลุ้นวิ่งทะลุเป้า 12.70 บาท ระดมทุนขยายกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และก่อสร้างโรงไฟฟ้า Biogas ส่วนเพิ่มเติม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 ก.พ.66) บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) เตรียมเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PQS”

โดย PQS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ภายใต้ตราสินค้า PQS และ TWO CRANE โดยจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส และสารให้ความหวาน

รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากนี้ PQS ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท และสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว

ทั้งนี้ PQS มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย 670 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม จำนวน 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 170 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,020 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,020 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 11.85 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 339.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ 0.51 บาท โดยมีบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PQS ดำเนินธุรกิจโดยทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และความเชื่อมั่นของคู่ค้า พร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ก่อสร้างโรงไฟฟ้า Biogas ส่วนเพิ่มเติม ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

โดย PQS มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยหลัง IPO บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร ถือหุ้น 46% และกลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร ถือหุ้น 20%

ด้านายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร PQS กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้น PQS จำนวน 170 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเข้าระดมทุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทีมบริหารและพนักงานบริษัทฯ บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ PQS หลังจากที่ได้จัดตั้งบริษัทฯ และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ผู้นำตลาดมันสำปะหลังในระดับโลก

โดยการระดมทุนในครั้งนี้ จะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานทุน เพิ่มศักยภาพในการเติบโต และความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนให้ PQS ก้าวสู่เป้าหมายผู้นำด้านการผลิตสินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า จุดเด่นของบริษัทฯ คือ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และมีโรงงานใน จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร ที่อยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ส่งผลให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินลงทุน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนแรกในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนของ PQS ในครั้งนี้ จะยิ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพการเป็นผู้นำแถวหน้าในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง โดย PQS สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น

รวมทั้งการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมทั้งการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายในโรงงานและจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและให้บริการลูกค้า เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการได้เป็นอย่างดี

ขณะที่เงินระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) สะท้อนไปยังผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ช่วยสนับสนุนสร้างการเติบโตในอนาคต

นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า PQS เป็นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจ จากราคาไอพีโอที่ระดับ 6.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อเนื่องทั้งในแง่รายได้และความสามารถในการทำกำไร

โดยการเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง และใน 3 ปีล่าสุดยังสามารถทำรายได้และกำไรให้เติบโตต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จึงมั่นใจว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET จะยิ่งทำให้ PQS เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และมั่นใจว่า PQS จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส ประเมินราคาเหมาะสมปีนี้ที่ 12 บาท อิง PER 16.8 เท่า โดยคาดว่ากำไรสุทธิปีนี้จะเติบโต 12.6% เป็น 338 ล้านบาท และจะเติบโตโดดเด่นในปีหน้า 74.8% เป็น 591 ล้านบาท จากที่บริษัทมีแผนนำเงิน IPO ไปลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเพิ่ม 1 แห่ง กำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 67 และเริ่มรับรู้รายได้ทันที

บล.เคจีไอ ได้ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมครึ่งปีแรกของปี 67 ของบริษัทเท่ากับ 12 บาท อิงจาก PE 16 เท่า โดย PQS มีแผนขยายกำลังการผลิตโรงแป้งมันสำปะหลังทั่วไป และแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพิ่มเติมอีกด้วย โดยชอบ PQS เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยที่สูงประมาณ 25% ในปี 64-67

ด้าน บล.ฟิลลิป ประเมินราคาพื้นฐานในปีนี้ที่ 12.7 บาทต่อหุ้น โดยคาดรายได้จากการขายปีนี้อยู่ที่ 2,845.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ราคาวัตถุดิบคงที่ อัตรากำไรขั้นต้น 24.4% ลดลงจากปี 65 เล็กน้อย หากรวมรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิ 418.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 67 มองรายได้โตโดดเด่นจากโรงงานใหม่เริ่มผลิตได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/67 รับรู้รายได้เต็มปี เพิ่มกำลังการผลิตได้อีก 43% ของกำลังการผลิตเดิม ประมาณกำไรไว้ที่ 582.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ทางฝ่ายยังไม่รวมผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำไว้ในประมาณการ

บล.ยูโอบี เคย์ เฮียน ประเมินราคาเป้าหมายปีนี้ที่ 12 บาท โดยคาดกำไรปี 65-67 เติบโต 17.1% ต่อปี หนุนจากฐานยอดขายรวมปี 67 คาดโต 18.6% ต่อปี ภายใต้สมมติฐานการเพิ่มกำลังการผลิตรวม นับตั้งแต่ต้นปี 67 ที่ 1.45 แสนตันต่อปี และกำหนด Utilization rate เฉลี่ยในปี 65-67 ที่ 77.5%, 85%, 66% ตามลำดับ

Back to top button