ตลท.ขึ้น SP หุ้น TRUE-DTAC ชั่วคราว 20 ก.พ.-2 มี.ค.66 ตามแผนควบกิจการ

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น TRUE-DTAC ชั่วคราว ตั้งแต่ 20 ก.พ.-2 มี.ค.66 เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (SP) ของบริษัททั้ง 2 แห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2566 รวมเป็นระยะเวลา 9 วันทำการ เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ DTAC และ TRUE และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ DTAC และ TRUE เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัททั้งสองอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามข่าวหรือข้อมูลในเรื่องดังกล่าวที่ได้เปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

Back to top button