SENA-LPN-PSH ตีปีก! รับครม.ไฟเขียว “บ้านล้านหลัง เฟส 3” วงเงิน 2 หมื่นล้าน

SENA-LPN-PSH ตีปีก! รับครม.ไฟเขียว "บ้านล้านหลัง เฟส 3"  วงเงิน 2 หมื่นล้าน ชูดอกเบี้ยคงที่ 3% ช่วง 5 ปีแรก โดยสามารถยื่นขอกู้กับ ธอส. ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค.2568


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 21 ก.พ.66) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูงและเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มวัยทำงาน หรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ที่มียอดคำขอสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน 22,240 ราย เป็นจำนวนเงิน 19,937.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 มีการกระจายตัวอยู่ในช่วงวงเงินได้แก่ 1.ต่ำกว่า 500,000 บาท, 2.ตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท และ 3. 1,000,001-1,500,000 บาท ร้อยละ11, 47 และ 42 ตามลำดับ และอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 36 และ 64 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงระดับราคาที่ 500,001-1,500,000 บาท และอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค

สำหรับโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3 มีวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท โดย ธอส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อรายต่อหลักประกันและมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับ ธอส. ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

“กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูงและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการให้ดีขึ้น” รมว.คลังกล่าว

ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวคาดว่ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จะได้ประโยชน์ โดยช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ได้เปิดรับการสนับสนุนการลงทุนมาตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเดิมได้รับอานิสงส์จากโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เช่น บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน หรือ SENA, บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน หรือ LPN และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ได้รับประโยชน์

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุว่า จากประเด็นดังกล่าวคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อผู้ประกอบการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่นำบ้านเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เน้นบ้านในระดับล่าง ได้แก่  LPN ,PSH ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Demand หรือความต้องการซื้อของประชาชนมากยิ่งขึ้น

Back to top button