ABM ยอดขายเชื้อเพลิงชีวมวลพุ่ง ดันกำไรปี 65 โต 34% แตะ 36 ล้านบาท

ABM อวดงบปี 65 โกยรายได้ 2,715.69 ล้านบาท ดันกำไรโต 33.92% แตะ 35.89 ล้านบาท รับปัจจัยหนุนเชื้อเพลิงชีวมวล ปักหมุดปี 66 ยอดขายเชื้อเพลิงชีวมวล 1 ล้านตัน หวังดันรายได้พุ่งพร้อมสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน


นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,715.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 787.59 ล้านบาท หรือ 40.85% เมื่อเทียบกับปีก่อน 1,928.10 ล้านบาท จากความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวลโดยรวมสูงขึ้นตาม และมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของ บริษัทฯ 35.89  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.09 ล้านบาท หรือ 33.92% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 26.80 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 2,704.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 796.48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 41.75% เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดที่มากขึ้น รวมถึงสินค้าเชื้อเพลิงประเภทอื่นถีบราคาสูงขึ้น ทำให้ตลาดหันมาให้ความสนใจกับเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายลดการใช้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ

สำหรับปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวลโดยรวมของปี 2565 อยู่ที่ 634.90 พันตัน เพิ่มขึ้น 67.11 พันตัน หรือ 11.82% โดยเฉพาะยอดขายภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายอยู่ที่ 491.06 พันตัน เพิ่มขึ้น 17.22% เนื่องจากปริมาณการขายในสินค้าหลัก ได้แก่ กะลาปาล์ม ไม้สับ และชีวมวลอัดแท่ง ปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น หลังผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต (สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม) ส่วนยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 143.84 พันตัน

โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปริมาณการขายภายในประเทศที่สูงขึ้นเกือบ 5 แสนตัน จากอุปสงค์การเชื้อเพลิงชีวมวลขยายตัว รวมถึงการได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนตามนโยบายภาครัฐที่สนับสนุน คาร์บอนเครดิต ประกอบกับราคาสินค้าเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เกินเป้าที่วางไว้ในปี 2565 ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2566 นี้ บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นและมีอนาคตที่สดใสได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นแตะที่ระดับ 1 ล้านตัน ทั้งจากยอดขายภายในและต่างประเทศ เนื่องจากดีมานด์เชื้อเพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้จะรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 พันล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีรายได้แตะ 3.5 พันล้านบาท หากยอดขายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ประกอบกับในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท หอมหอมฟาร์ม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นไม้สับ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และพร้อมให้ความสำคัญตามกระแสโลกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

Back to top button