“กยท.” พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้ “ชาวสวนยาง” เฟส 4 เดือนนี้

“กยท.” พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้ “ชาวสวนยาง” เฟส 4 กว่า 1.6 ล้านราย วงเงิน 7.6 พันลบ. ภายในมี.ค.66


นายณกรณ์ ตรรกวิรภัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 จำนวนกว่า 1.6 ล้านราย วงเงินประกันรวม 7.6 พันล้านบาท

ขณะนี้ กยท. ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรเพื่อความถูกต้อง เนื่องจากมีบางรายแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ขึ้นทะเบียน โดยจะสรุปรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์รับเงินประกันโครงการฯ ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการอนุมัติวงเงินเพื่อจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางในโครงการฯ ต่อไป

“เมื่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินแล้ว จะสามารถจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ ระยะที่ 4 ได้ทันที คาดว่าเงินจะถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางภายในมี.ค. นี้” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 4 ผ่านเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 แต่ไม่มีรายชื่อ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองที่ กยท. จังหวัด หรือ กยท. สาขา กรณีที่ไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้มอบหมายบุคคลอื่นยื่นอุทธรณ์แทนได้

Back to top button