กกพ. เล็งเปิดซื้อไฟทดแทนรอบ 2 อีก 3.66 พันเมกฯ ไตรมาส 3

กกพ. เล็งเปิดรับรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในระยะที่ 2 ตามแผน เพิ่มอีก 3.66 พันเมกฯ ไตรมาส 3/66 หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ไปแล้ว


นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) กล่าวว่า ภายหลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 กำลังการผลิตรวม 5,203 เมกะวัตต์ และโครงการจัดหาไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้แล้วว่ามีผู้ชนะกี่โครงการ กำลังการผลิตเท่าใด รวมทั้งศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ก็คาดว่า กกพ.จะสามารถประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในระยะที่ 2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบปรับแผนรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพิ่มอีก 3,668.5 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 3/66

Back to top button