STECH คว้างานสายส่งระบบ 115 เควี “กฟภ.” กว่า 86 ลบ.

STECH รับงานสัญญาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี “กฟภ.” มูลค่า 86 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน


บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองหาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี – สถานีไฟฟ้าสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1 กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีมูลค่ารวม 86.20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน

Back to top button