PCC ชนะประมูลติดตั้ง “Load Break Switch 115 เควี” รับเงิน 149 ล้าน

PCC เผยบริษัทย่อย “พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค” ชนะประมูลงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” จ้างก่อสร้างติดตั้ง “Load Break Switch 115 เควี” จำนวน 28 ชุด รับเงิน 149 ล้าน กำหนดส่งมอบงานใน 360 วัน


บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ระบุว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.98 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างติดตั้ง Load Break Switch 115 เควี จำนวน 28 ชุด ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ในนาม กิจการค้าร่วม Consortium PSP & VARS” ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด และ บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 มูลค่าสัญญารวม 149,636,290 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

ทั้งนี้ มีกำหนดการส่งมอบโครงการภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

Back to top button