ไม่สนเลือกตั้ง! ครม. เคาะ “หมื่นล้าน” อุ้มค่าไฟ “กลุ่มเปราะบาง” 4 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี เผยถึงครม.ไฟเขียวงบกลางกว่า 1 หมื่นล้านบาท เตรียมเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้เห็นชอบใช้งบประมาณ หวังช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางระยะเวลา 4 เดือน


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ใช้งบประมาณราว 10,700 ล้านบาท เตรียมเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาให้เห็นชอบการใช้งบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1.การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบาง ระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 66) ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 18.36 ล้านคน โดยจะใช้งบส่วนนี้ราว 7,206 ล้านบาท

2.การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเฉพาะรอบบิลเดือน พ.ค.66 ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 23.4 ล้านคน โดยในส่วนนี้จะใช้งบราว 3,510 ล้านบาท

ด้าน นายอนุชา ระบุว่า หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว จะได้เร่งส่งความเห็น และมติครม.นี้ ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้งบประมาณต่อไป

Back to top button