ตลท. ปล่อยเทรด ACAP วันสุดท้าย ก่อนขึ้น SP ยาว

ตลท. เปิดเทรด ACAP วันนี้ (17 พ.ค.66) เป็นวันสุดท้าย ก่อนขึ้น SP ตั้งแต่ 18 พ.ค.66 จนกว่าจะแก้ไขเหตุเพิกถอนได้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และเนื่องจาก ACAP เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้

Back to top button