TEGH ปักหมุดครึ่งปีหลังสดใส รับการผลิตก๊าซชีวภาพพุ่ง

TEGH แย้มผลงานครึ่งปีหลังสดใส จากการเติบโตและขยายกำลังการผลิต พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพของทั้ง 3 สายธุรกิจหลัก


นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2566 คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาสไตรมาสแรก และคาดว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก

นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มธุรกิจยางพารา บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาลูกค้าอินเดียและจีน ซึ่งจะทำให้คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง และส่วนของสินค้าเกรดมาตรฐานความยั่งยืน Sustainable Product หรือ Eco Product ได้รับการตอบรับดีจากลูกค้า ซึ่งแนวโน้มจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ลูกค้า และสอดรับกับข้อกำหนดต่างๆ  เช่น มาตรการ EUDR ที่จะเริ่มใช้อย่างเต็มรูปแบบปลายปี 2567 และมาตรการ CBAM เริ่มบังคับใช้ปี 2569 เป็นต้น

รวมทั้งกลุ่มธุรกิจปาล์มน้ำมัน ภายหลังการปรับปรุง ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และเมื่อ Boiler ตัวใหม่เริ่มเดินเครื่องภายในไตรมาส 2/2566 จะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับไตรมาส 3/2566 ซึ่งเป็นช่วงพีคของผลผลิตปาล์ม

ส่วนกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนรับบริหารจัดการอินทรีย์ โครงการขยายการผลิตก๊าซชีวภาพ ระยะที่ 1 จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในไตรมาส 2/2566 ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากโครงการนี้ได้เต็มที่ในไตรมาส 3/2566 จากการรับกากอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกวันละ 300 ตัน และผลิตก๊าซชีวภาพได้เพิ่มขึ้นอีกวันละ 30,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจาก 43 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 64 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ภายในปี 2566 นี้ พร้อมรองรับความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าจากทั้งภายในและนอกกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจการขยายผลิตพลังงานทดแทนรับบริหารจัดการกากอินทรีย์มากขึ้น เพื่อสร้างฐานรายได้ประจำที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income)

สำหรับผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการอยู่ที่ 3,177.95 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 102.60 ล้านบาท

Back to top button