VBEYOND ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 230 ล้านหุ้น ระดมทุน SET เสริมแกร่งธุรกิจ

VBEYOND ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ 230 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัฒนาและนำเงินขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และใช้เป็นเงินทุนขยายเสริมแกร่งธุรกิจ โดยมี “พาย แอ๊ดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


นายวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ VBEYOND เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

โดยมีจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมดที่เสนอขายให้นักลงทุนครั้งนี้จำนวน 230 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 27.71% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท  โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีบริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับการระดมทุนดังกล่าวจะนำไปใช้รองรับการเติบโตของ VBEYOND เพิ่มความน่าเชื่อถือรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ใช้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับบริการออนไลน์ และระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

VBEYOND ดำเนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (One Stop Service) ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนถึงปลายน้ำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาผู้รับเหมาออกแบบ ตกแต่งภายในและภายนอก ก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือโครงการแนวราบและแนวสูง เป็นต้น

อีกทั้งบริษัทยังมีการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ที่สนใจด้วย รวมทั้งการรับรู้รายได้ของธุรกิจใหม่ อาทิ บ้านมือสองอินโนเวชันที่โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ “Smart home” พร้อมนวัตกรรมประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

โดย VBEYOND มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่และบริการต่างๆ โดยเปลี่ยนแปลงจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และมีเป้าหมายเติบโตเป็น Property Technology Company (Prop Tech) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นำสินค้าหลากหลายประเภทของอสังหาริมทรัพย์มารวมไว้ใน platform เดียว ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ทั้งซื้อ ขาย เช่า ซ่อม สร้าง ตกแต่ง และลงทุน พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจผู้บริโภคด้วยระบบค้นหาตัวตนอัจฉริยะ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโต

ด้าน นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด  ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของ VBEYOND ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563 – 2565) บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 85.13 ล้านบาท 285.42 ล้านบาท และ 223.61 ล้านบาทตามลำดับ และในไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 104.46 ล้านบาท

โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 8.00 ล้านบาท 38.50 ล้านบาท และจำนวน 82.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 9.40 ร้อยละ 13.49 และร้อยละ 37.10 ตามลำดับ โดยตลอด 3 ปี บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของรายได้กลุ่มธุรกิจนายหน้า ประกอบกับการบริหารต้นทุนที่ให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงขึ้น และในไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 26.42 ล้านบาท คิดอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 20.29 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.21 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของรายได้กลุ่มนายหน้า และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

Back to top button