ส่อง 10 แบงก์ โกยกำไร Q2 แตะ 6.2 หมื่นล้าน BBL-LHFG โตเกิน 60%

เปิดงบ "แบงก์” ภาพรวมกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารทั้ง 10 แห่ง ช่วงไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิรวม 6.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.2 หมื่นล้านบาท พบว่า BBL-LHFG เติบโตเกิน 60%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 2/2566 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จำนวน 10 แห่ง ซึ่งได้ออกมาครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย โดยพบว่าผลประกอบการของงบการเงินที่ออกมาเติบโตแข็งแกร่ง

สำหรับภาพรวมกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้ง 10 แห่ง พบว่าช่วงไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิรวม 61,636.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.17% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 52,605.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และมีการตั้งสำรองหนี้ลดลง

ส่วนงวด 6 เดือนแรกปี 2566 มีกำไรสุทธิรวม 121,917.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.24% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 105,795.68 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเจาะลึกไปยังผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง พบว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิไตรมาส 2/2566 เติบโตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ LHFG, BBL, TTB, KTB, SCB, BAY, TISCO ขณะที่ KBANK, KKP, CIMBT กำไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์กำไรสุทธิเติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ LHFG, BBL, TTB, KTB, SCB, BAY, TISCO อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีผลประกอบการงวด 6 เดือน ปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ KBANK, KKP, CIMBT  ส่วนรายละเอียดผลประกอบการไตรมาส 2/2566 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 พบว่าบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามตารางประกอบ ดังนี้

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 532.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.12%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 233.23 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้น

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 1,201.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.34% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 744.97 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11,293.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.24% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,961.07 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นสุทธิ กับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเงินรับฝากและการปรับอัตราเงินนำ ส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าสู่ระดับเดิมตั้งแต่ต้นปี 2566

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 21,422.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 14,079.14 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,566.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.81%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,438.33 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองฯ ที่ลดลงจากสถานการณ์ด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 8,860.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.58% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,633.23 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,156.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.51% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 8,358.39 ล้านบาท รับรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 20,222.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.99% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 17,138.74 ล้านบาท

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11,868.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.08%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 10,050.64 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขยายตัวของฐานรายได้อย่างแข็งแกร่งและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 22,863.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.78% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 20,094.79 ล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8,425.30  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.55% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,833.75 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 17,101.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.13% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 15,252.04 ล้านบาท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,853.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,848.43 ล้านบาท เป็นผลมาจากกรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้น และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ปรับตัวลดลง

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 3,646.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,643.92 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,994.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.86% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 10,793.75 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 21,735.33 ล้านบาท ลดลง 1.22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 22,004.71 ล้านบาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,408.29 ล้านบาท ลดลง 30.74% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,033.28 ล้านบาท สาเหตุมาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อ เพื่อเป็นการรองรับคุณภาพของสินเชื่อภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวเฉพาะส่วนและการแข่งขันที่ปรับตัวรุนแรงมากขึ้น

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 3,493.16 ล้านบาท ลดลง 14.56% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4,088.63 ล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 538.75 ล้านบาท ลดลง 48.91% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,054.46 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น โดยเป็นการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวังของธนาคารและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่

ขณะที่งวด 6 เดือนปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 1,368.88 ล้านบาท ลดลง 35.29% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,115.51 ล้านบาท

Back to top button