PROEN คว้างานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2 โครงการ มูลค่า 179.8 ล้าน

PROEN คว้างานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 2 โครงการของ "กฟภ.-เทศบาลนครแม่สอด” รวมมูลค่า 179.8 ล้านบาท


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 บริษัท โปรเอ็น เทเลบิซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาจ้างงานจำนวน 2 งาน มีมูลค่ารวมประมาณ 179.8 ล้านบาท ได้แก่ 1.งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จ.ตาก ในนามกิจการค้าร่วมโปรเอ็น ประกอบด้วย โปรเอ็น เทเลบิซ และบริษัท ไอเจน เอนจิเนีริ่ง จำกัด กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มูลค่า 102.91 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และ 2.งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จ.ตาก ในนามกิจการค้าร่วมโปรเอ็น กับเทศบาลนครแม่สอด มูลค่า 76.89 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

 

Back to top button