ALLA คว้างาน กฟน. ขยายเครื่องชาร์จอีวี

ALLA ส่งบ.ย่อย “ออนวัลล่า” คว้างาน กฟน. ขยายเครื่องชาร์จอีวี พร้อมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป


นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA เปิดเผยว่า ตามที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดประมูลงานซื้อเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว หรือ EV Charger ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น บริษัทฯ ได้ส่งบริษัทย่อย บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เข้าร่วมประมูล และได้รับคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการทดสอบการใช้งาน (Proof of Concept: POC) และได้ลงนามสัญญาดังกล่าวกับ กฟน. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 18 สิงหาคม 2566

“การได้รับงานจาก กฟน. ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มบริษัท สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าของกลุ่มบริษัท เนื่องจากผู้ที่จะได้รับงานนั้น นอกจากจะต้องแข่งขันทางด้านราคาแล้ว ยังต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน (Proof of Concept: POC) อีกด้วย โดยยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าที่มีความต้องการมากขึ้น และตอบรับกระแสพลังงานสะอาด” นายองอาจ กล่าว

โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นในอนาคต ผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

Back to top button