“สศอ.” เปิดดัชนี MPI เดือนส.ค. ลดลง 7.53% เซ่นเศรษฐกิจชะลอตัว

สศอ. รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนส.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 91.85 ลดลง 7.53% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงปัจจัยในไทยฟื้นตัวช้า จากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนระดับสูง


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนส.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 91.85 ลดลง 7.53% เมื่อเทียบกับช่วง 8 เดือนแรกปี 66 (ม.ค.-ส.ค.) อยู่ที่ระดับ 94.67 หดตัวเฉลี่ย 4.95% ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) เดือนส.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 58.18% เมื่อเทียบกับช่วง 8 เดือนแรกปี 66 หดตัวเฉลี่ย 60.09%

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนี MPI หดตัว เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอ แม้การส่งออกเดือนส.ค. 66 กลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง ซึ่งต้องติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวของการส่งออกในระยะข้างหน้าต่อไป

นอกจากนี้ เศษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้า โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ขณะที่สภาพอากาศที่แปรปรวนจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรลดลง กดดันกำลังซื้อในส่วนภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ช่วยสนับสนุนการบริโภคในประเทศ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลง

Back to top button