สแกน 26 หุ้นไอพีโอ 9 เดือน READY พุ่งแรงสุด 92%

ส่อง 26 หุ้นไอพีโอเข้าตลาดช่วง 9 เดือนแรกของปี 66 พบว่ามี 17 หลักทรัพย์ที่ซื้อขายวันแรกเหนือจอง ขณะที่ READY ฟอร์มสวยสุด ปิดล่าสุดพุ่ง 91% จากราคาจองซื้อ


ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) หรือ IPO ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 โดยพบว่ามีจำนวนหุ้นที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 26 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 2.34 หมื่นล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นที่เข้าจดทะเบียนในตลาด SET จำนวน 12 บริษัท มูลค่าระดมทุนรวม 1.61 หมื่นล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาด mai จำนวน 14 บริษัท มูลค่าระดมทุนรวม 7.26 พันล้านบาท

สำหรับหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขายใน SET วันแรก พบว่ามี 6 หลักทรัพย์ จาก 12 หลักทรัพย์ที่ปิดเหนือราคาจอง ได้แก่ SINO, COCOCO, PSP, MGC, PRTR และ CHASE

ส่วนหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขายในตลาด mai วันแรก พบว่ามี 11 หลักทรัพย์จาก 14 หลักทรัพย์ที่ปิดเหนือราคาจอง ได้แก่ GFC, TBN, DEXON, ITTI, READY, BVG, MEB, NTSC, SVR, MASTER และ SAF

 

Back to top button