BCPG รุกซื้อ 4 โซลาร์ฟาร์ม 12.95 MW มูลค่า 470 ล้าน

BCPG เดินหน้าขยายธุรกิจ “โซลาร์ฟาร์ม” ในไทย เข้าลงทุนเพิ่ม 4 โครงการ กำลังผลิตรวม 12.95 MW มูลค่าราว 470 ล้านบาท คาดซื้อขายแล้วเสร็จไตรมาส 1/67


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนไม่เกิน 477 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด และบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ เข้าซื้อครั้งนี้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ได้รับอัตราค่าขายไฟฟ้าในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.12 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ดี เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน

การเข้าซื้อกิจการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/67 นอกจากจะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ทันทีเมื่อการดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว ยังเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างความเติบโตของธุรกิจหลัก โดยการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและการเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นายนิวัติ กล่าว

Back to top button