JMART ยันไม่เกี่ยว “ชอร์ตหุ้น JMT” ย้ำ! ถือเท่าเดิม 53.85%

JMART ออกมาปฏิเสธพร้อมยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับออร์เดอร์เจ้าปัญหาขายหุ้นตามที่เป็นข่าว เน้นย้ำยังคงถือหุ้น JMT ในฐานะบริษัทย่อยในสัดส่วน 53.85%


บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการ Short Sale หุ้นของบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ในช่วงเวลา 10:30 น. ประกอบกับการตรวจสอบของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นรายการขายชอร์ตหุ้นตามที่ได้ปรากฏตามกระแสข่าวดังกล่าวที่ปรากฏ

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจ้งว่าจากประโยค “เป็นคำสั่งขายจากผู้ถือหุ้นในประเทศที่ถือครองหุ้นมากกว่าจำนวนที่ตั้ง Order การขาย จึงไม่ใช่การ Short Sale” นั้น คำสั่งขายดังกล่าวที่ปรากฎในข้อความข้างต้น ไม่ใช่คำสั่งขายหุ้นจากบริษัทและไม่ได้มีธุรกรรมให้ยืมหุ้นกับนักลงทุนรายใด โดยบริษัทยังคงถือหุ้น JMT ในฐานะบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 53.85 และมั่นใจในผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยว่าจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ได้ในอนาคต พร้อมด้วยการยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Back to top button