FSX ออกเพิ่มทุน 288 ล้านหุ้น ดึง “Gortune” เสริมศักยภาพแข่งขัน-บริการ

FSX กางแผนออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 288 หุ้น ให้ “Gortune” หวังเพิ่มขีดความสามารถและในการแข่งขันและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น


กลุ่มบริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ FSX ได้แจ้งต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงแผนการเข้ามาถือหุ้นโดย Gortune International Investment Holding Company” (Gortune)  กลุ่มการลงทุนมีชื่อเสียงของประเทศจีน ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นมูลค่ากว่า RMB 16,000 ล้าน (ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท) และบริษัทในเครือ โดยการเข้ามาถือหุ้นใน FSX ครั้งนี้จะเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและการให้บริการของ FSX และบริษัทในเครือ   โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจบริการทางการเงินมีการแข่งขันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญในการให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับลูกค้าและการเติบโตของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากได้รับการอนุมัติ ทาง Gortune  และบริษัทในเครือจะเข้าทำการซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้ในรูปแบบเฉพาะเจาะจงหรือ  Private Placement ไม่เกิน 288 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำให้ Gortune และบริษัทในเครือจะกลายเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดใน FSX โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 46% หลังการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุนเพิ่มเติมอีก 1.99 พันล้านบาทผ่านการเสนอ Rights Offering ในอัตราส่วน 1:1 ที่ 2.30 บาทต่อหุ้น

โดย Gortune มีการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ Financial Services (สายธุรกิจบริการทางการเงิน), EV Battery และBiopharmaceuticals สำหรับสายธุรกิจบริการทางการเงินนั้นรวมถึง GF Securities ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ 5 อันดับแรกของประเทศจีน มีพนักงานมากกว่า 14,000 คน และสาขามากถึง 349 แห่ง มีแอปพลิเคชันเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน  และยังมีบริษัทในเครืออย่าง GF Fund Management ซึ่งติดอันดับหนึ่งใน 3  ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศจีน ส่งผลให้ GF Securities เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ ที่ประสบความสำเร็จ มากที่สุดในประเทศจีน

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FSX กล่าวว่า บริษัทยินดีต้อนรับการเข้ามาของ Gortune และในฐานะที่บริษัทเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์และทิศทางทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับทาง Gortune  จึงเชื่อมั่นว่าการร่วมงานกันครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จและทำให้บริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

อีกทั้งระหว่างนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับพิจารณาการออกหุ้น เพิ่มทุนและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งการซื้อหุ้นในครั้งนี้ทาง Gortune จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ขอยกเว้นการทำ Tender Offer โดยขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นชอบ Whitewash ซึ่งกระบวนดังกล่าวทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลารวมประมาณสามเดือนและเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้น จะมีการจัดทำแผนธุรกิจที่ครอบคลุมรวมถึงสรุปกลยุทธ์ เพื่อทำให้ธุรกิจของบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องการสร้างกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสบความอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Back to top button