“ดร.เอกนิติ” คว้ารางวัล “ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น” เวที DG Awards 2023

“ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” อธิบดีกรมสรรพสามิต รับรางวัล “ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น” งาน “DG Awards 2023” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้าน “กรมสรรพสามิต” ปลื้ม คว้า 2 รางวัล หน่วยงานคุณภาพ


ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น จาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “DG Awards 2023” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับหน่วยงาน

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยมีนางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และ ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

Back to top button