ก.ล.ต. ตั้ง “เอนก อยู่ยืน” นั่งเก้าอี้โฆษก มีผลทันที

ก.ล.ต. แต่งตั้ง “นายเอนก อยู่ยืน” ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ดูแลสายยุทธศาสตร์และแผนงาน สายบริหารองค์กร และสายสื่อสารองค์กร จึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.66 เป็นต้นไป


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้งรองเลขาธิการที่ดูแลสายสื่อสารองค์กรปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษก ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร* โดยในปัจจุบัน นายเอนก อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ดูแลสายยุทธศาสตร์และแผนงาน สายบริหารองค์กร และสายสื่อสารองค์กร จึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

Back to top button