ITEL ควักเงิน 40 ล้านบาท เข้าซื้อ GLS หวังเพิ่มช่องทางโกยรายได้

ITEL อัดงบ 40 ล้านบาท เข้าซื้อ “โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส” ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หวังขยายลงทุนทุน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่บริษัท


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด (GLS) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ GLS จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ (ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) ในราคารวมทั้งสิ้น 39,777,925.65 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,989 บาทต่อหุ้น

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 1.ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท 2.สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุขในประเทศไทย (Health Technology) เพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEL เปิดเผยผ่านว่า ITEL การซื้อกิจการดังกล่าวเพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทรวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุขใน ประเทศไทย (Health Technology) เพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูง รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดี

ITEL เล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตในธุรกิจ Health Tech ตามกลยุทธ์ New S-Curve ที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ จึงได้ตัดสินใจเข้าลงทุนใน GLS ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการให้บริการอุปกรณ์ CT Scan / MRI Scan รวมไปถึงอุปกรณ์ ESWL ทั้งนี้ GLS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก Sodexo จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนี้ในไทยมากว่า 27 ปี รวมถึงยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งทั้งการเติบโตด้านรายได้และกำไร รวมถึงกระแสเงินสดที่เป็นบวกตลอด เวลา ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต ที่สามารถต่อยอดขยายธุรกิจไปให้บริการในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการให้บริการส่วนนี้ได้อีกมาก” นายณัฐนัย กล่าว

Back to top button