J เคาะขาย “RO” ราคา 2.20 บาท จองซื้อ 24-30 ม.ค.นี้ ลุยขยายศูนย์การค้าชุมชน

J เดินหน้าแผนเพิ่มทุน 720,232,245 หุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคา 2.20 บาท เปิดจองซื้อ 24-30 ม.ค.นี้ ลุยขยายธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน หนุนผลงานติดปีกโต


นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 720,232,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1 บาทต่อหุ้นจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในจำนวนหุ้นที่จัดสรร 480,154,830 หุ้น อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) 2.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท โดยผู้ถือหุ้น J ที่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถชำระเงินค่าหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 24-30 ม.ค 2567

นอกจากนี้ มีมติเกี่ยวกับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 หรือ J-W4 ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท โดย J-W 4 ดังกล่าว จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดสรรในอัตรา 2.00 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1.00 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งสำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะนำไปใช้คืนเงินกู้บริษัทแม่ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพการขยายการลงทุน ใช้รองรับแผนขยายโครงการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน (คอมมูนิตี้มอลล์) ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดและกำไรที่ดีต่อเนื่องให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่ามือถือและสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ IT Junction, ธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall), ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senera Senior Wellness) และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และตกแต่ง แบบครบวงจร (J Construction) และยังมีโครงการที่เตรียมเปิดในปี 2567 อีก 3 โครงการ ได้แก่ JAS Green Village รามคำแหง, JAS Green Village ประเวศ และ JAS Green Village ขอนแก่น

โดยเป็นโครงการที่มีพื้นที่เช่าแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เช่าที่จะสร้างรายได้ในอนาคต  รวมถึง ธุรกิจใหม่ที่เป็นเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 2 แห่ง ที่ JAS Green Village Kubon และ JAS Green Village บางบัวทอง

“บริษัทเชื่อว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้ นำมาซึ่งโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น” นายสุพจน์ กล่าว

อย่างไรก็ดีบริษัทได้กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างวันที่ 24 – 30 ม.ค. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีที่ 1 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) เวลา 08:30 – 17:00 น. ของวันที่ 24-26 และ 29-30 ม.ค. 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ผ่านช่องทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ติดต่อที่ นางสาวอริสรา ทองย้อย โทร 02-6801333 หรือนางสาวสินีญา นวลแจ่ม โทร 02-6801327

วิธีที่ 2 สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) ได้ที่เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) เวลา 08:30 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 2567 ถึงเวลา 15:00 น. ของวันที่ 30 ม.ค. 2567 (รวมทั้งสิ้น 7 วัน)

Back to top button