PSL กำไรปี 66 วูบ 85% เหลือ 710 ล้านบาท เคาะปันผล 0.05 บ. ขึ้น XD 11 มี.ค.นี้

PSL รายงานผลดำเนินงานปี 66 มีกำไรสุทธิ 710 ล้านบาท ลดลง 85% จากช่วงเดียกวันของปีก่อนอยู่ที่ 4.9 พันล้านบาท สาเหตุจากรายได้เฉลี่ยต่อวัน/ลำเรือลดลง และรายได้จากการเดินเรือสุทธิ รวมถึงค่าใช้จ่ายเดินเรือเพิ่ม เคาะปันผลเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มี.ค. นี้


บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL รายงานผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2566 มีกำไรสุทธิดังนี้

สำหรับ PSL รายงานผลประกอบการปี 2566 มีกำไรสุทธิ จำนวน 709.60 ล้านบาท ลดลง 85.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 4,850.79 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมเป็นจํานวน 5,192.98 ล้านบาท ลดลง 3,953.66 ล้นบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่  9,146.64 ล้านบาท

โดยเรือของบริษัทฯ ทำรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือคิดเป็น 10,907 เหรียญสหรัฐในปี 2566 ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อสำเรือที่ 19,924 เหรียญสหรัฐในปี 2565 รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน้ำมันเชื้อเพลิง) ในสกุลเงินบาทลดลง 44% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือเพิ่มขึ้นจาก 4,895 เหรียญสหรัฐในปี 2565 เพิ่มเป็น 5,205 เหรียญสหรัฐในปี 2566 โคยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมแซมและสำรวจเรือและค่าพัสคุภัณฑ์/ค่าอะไหล่ และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 6% ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเฉลี่ยเพื่อการซ่อมบำรุงของปีนี้อยู่ที่ 8 วันต่อลำเรือ โคยมิเรือ 13 ลำเข้ารับการซ่อมแซมและสำรวจเรือในระหว่างปี

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท มาจากกำไรสะสมของบริษัท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 23 ก.พ. 67 และกำหนดจ่ายวันที่ 11 มี.ค. 67

Back to top button