IRPC เข้ารับพระราชทาน “โล่ประกาศเกียรติคุณ-เข็มที่ระลึก” จากโครงการขาเทียมฯ

IRPC เข้ารับพระราชทาน “โล่ประกาศเกียรติคุณ-เข็มที่ระลึก” จาก “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” หลังบริจาคแผ่นพลาสติก เกรด 3340H จำนวน 11,000 แผ่น ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


นายอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพนักงานเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิขาเทียมฯ อาทิ นายกุลชาติ ดังอุโฆษ วิศวกรอาวุโส วิจัยพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์ และนายอภิรัฐ ชัยธนฤทธิ์ นักวิจัย วิจัยพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์

อีกทั้งมี นายจรัญ คงแขม เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรการและบริการส่วนกลาง และนางสุนีย์ ต่วนศิลกิจ เจ้าหน้าที่ ธุรการและบริการส่วนกลาง โดยบริษัทเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการ ณ มูลนิธิขาเทียมฯ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการขาเทียมร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ปี 54 โดยได้ร่วมบริจาคเม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้เป็นวัสดุในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการขาขาด จนถึงปัจจุบันมีขาเทียมที่ผลิตให้แก่คนพิการโดยใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ IRPC ทั้งสิ้น จำนวน 39,572 ขา

Back to top button