เปิดโผ 27 บจ.กำไรปี 66 โตเกิน 100%

เปิดโผ 27 บจ.กำไรปี 66 โตเกิน 100% ด้าน LRH-SSC-TTT-THCOM-SHR กวาดกำไรกว่า 5 เท่าตัว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ได้ประกาศผลประกอบการปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ออกมาแล้ว ผลปรากฏว่ามีจำนวน 27 หลักทรัพย์ กวาดกำไรได้แข็งแกร่ง ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน

สำหรับหลักทรัพย์ผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่ง อาทิ LRH, SSC, TTT, THCOM, SHR, NKI, QTC, PIN, GPSC, MAJOR, ROCTEC, WHAUP, UAC, NEX, OHTL, CENTEL, UV, LEE, SUSCO, SUN, SRICHA, Q-CON, IT, BUI, NC, GPI และ ALLA

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) หรือ LRH รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิ 367.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,073.44%เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 360.53 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากรายได้รวมจากกิจการโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และร้านขายสินค้าเพิ่มขึ้น 1,303 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจบริการของประเทศไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งรัฐบาลยังส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวส่งผลให้รายได้ในงวดปัจจุบันมากกว่ารายได้ในช่วงก่อนโควิด 19 ส่งผลให้อัตราการเข้าพัก รายได้ห้องพักเฉลี่ยของห้องพักที่ขายได้ทั้งหมด และรายได้ห้องพักเฉลี่ยของห้องพักที่เปิดขายทั้งหมดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือ SSC รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิ 248.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,858.69%เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 12.66 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.6% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมเอสและน้ำดื่มคริสตัล ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันยอดขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นำอัดลม “เอส” ได้เปิดตัวแคมเปญ “เอส โคล่า ชวนเจนซ่า…ปล่อยมอนสเตอร์ในตัว” ผ่านบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตทั้งในช่องทางค้าปลีกแบบดังเดิมและค้าปลีกสมัยใหม่ในไตรมาสนี้

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TTT รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิ 86.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,401.88%เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.75 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลประกอบการดำเนินที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 29 ล้านบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิ 353.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 737.79%เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 42.21 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ำ ประกอบกับการรับรู้รายได้อื่นซึ่งเป็นรายได้ค่าชดเชยจากข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัญญารายหนึ่งจำนวน 301 ล้านบาท โดยบริษัทและคู่สัญญามีความเห็นที่ไม่ตรงกันในการตีความข้อสัญญาบางประการทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน 2566 ศาลสูงสุดได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้การตีความข้อสัญญาความร่วมมือดังกล่าวของบริษัทถูกต้องแล้วเป็นผลให้บริษัทรับรู้รายได้อื่นเป็นเงินค่าชดเชยดังกล่าว

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิ 86.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 500.79% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 14.38 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 9,701.10 ล้านบาท เติบโตขึ้น 11.60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน จากผลประกอบการที่โดดเด่นของโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองในประเทศไทยที่มีรายได้เติบโตขึ้น 59% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วนก็ตาม เช่นเดียวกับรายได้ของโรงแรม Outrigger ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และรายได้อื่นที่ไม่ใช่ค่าห้องพักของโรงแรมในโครงการ CROSSROADS ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13% และ 21% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขกำไรสุทธิที่เหลือสามารถดูผ่านตารางประกอบ

 

Back to top button