SUPER รับทรัพย์ 4.7 พันล้าน ดึงกองทุนใหญ่ “Actis Energy Fund 5” เข้าถือหุ้นบ.ย่อย

SUPER ดึงกองทุนพลังงานยักษ์ใหญ่อังกฤษ “Actis Energy Fund 5” ซื้อหุ้นบริษัทย่อยมูลค่า 4.7 พันล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ-ชำระคืนหนี้ พร้อมลุยขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดึงกองทุนพลังงานยักษ์ใหญ่อังกฤษ Actis Energy Fund 5 ซื้อหุ้นบริษัทย่อยมูลค่า 4.7 พันล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ – ชำระคืนหนี้ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า รองรับการเติบโตก้าวกระโดด

Back to top button