“ศาลกรุงโฮจิมินห์” รับคำร้อง WHAUP ปมข้อพิพาทหุ้น SDWTP มูลค่า 2.7 พันล้าน

“ศาลกรุงฮานอย” รับคำร้อง WHAUP (SG) 2DR ปมข้อพิพาทการซื้อขายหุ้น SDWTP วงเงิน 1,886,265,957,000 ดองเวียดนาม หรือราว 2.7 พันล้าน พร้อม Carrying Cost และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (WHAUP (SG) 2DR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับสำเนาคําตัดสินของศาลกรุงฮานอย เลขที่ 12/2023/QD-PQTT ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษายกเลิกคําตัดสินของ

อนุญาโตตุลาการที่ตัดสินโดย Vietnam International Arbitration Center (VIAC) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ได้ตัดสินให้ Aqua One และ Mr. Do Tat Thang ซื้อหุ้นใน Duong River Surface WaterPlant Joint Stock Company (SDWTP) คืนจาก WHAUP (SG) 2DR เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 1,886,265,957,000 ดองเวียดนาม บวกกับ Carrying Cost นับจากวันที่ WHAUP (SG) 2DR ได้จ่ายเงินค่าหุ้นจนถึงวันที่ WHAUP (SG) 2DR ได้รับชําระเงินค่าหุ้นคืนครบทั้งจำนวน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของ WHAUP (SG) 2DR ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น WHAUP (SG) 2DR ได้ยื่นคําร้องต่อศาลกรุงโฮจิมินห์ (HCMC People’s Court) เพื่อให้ตัดสินข้อพิพาทดังกล่าว และบังคับให้ Aqua One และ Mr. Do Tat Thang ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 WHAUP (SG) 2DR ได้รับหนังสือจากศาลกรุงโฮจิมินห์เกี่ยวกับการรับคําร้องของ WHAUP (SG) 2DR และแจ้งการเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดี (notice on lawsuit commencement) ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Back to top button