APO ตั้ง KFS นั่งลีดอันเดอร์ไรท์ เคาะราคาไอพีโอ 0.99 บาท จองซื้อ 25-27 มี.ค.67

APO หุ้นสกัดน้ำมันปาล์มดิบ แต่งตั้ง “บล.คิงส์ฟอร์ด” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย พร้อมผนึกบริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่ง ร่วมจำหน่าย เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 0.99 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 25-27 มี.ค. เตรียมลงสนามเอ็ม เอ ไอ 2 เม.ย.67


นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO เปิดเผยว่า APO เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท บาท คิดเป็นสัดส่วน 29.41% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่าย กำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 67

ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ KFS เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ดร.วรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ KFS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน APO กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 0.99 บาท และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า APO”

สำหรับการกำหนดราคา IPO ดังกล่าว ถือเป็นระดับราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และมีความสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน โดยราคาหุ้น IPO ที่เสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท  พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value : P/BV) มีค่าเท่ากับ 1.00 เท่า ขณะที่หากพิจารณาเฉพาะคู่แข่งทางตรงกับบริษัท จะมีเพียง UVAN VPO และ UPOIC ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท ซึ่งมี P/BV เฉลี่ยอยู่ที่ 1.55 เท่า

อีกทั้งภาพรวมธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากปรากฎการณ์เอลนีโญคลี่คลาย การใช้กำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่ดี และมีกำไรสะสมประมาณ 117 ล้านบาท จึงเชื่อมั่นว่าหุ้น APO จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APO ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ภายหลังจากการระดมทุนบริษัทมีแผนลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต เปลี่ยนเครื่องจักรหม้อนึ่งจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตน้ำมันปาล์ม ระบบที่เกี่ยวข้อง และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนในระบบผลิตน้ำมันปาล์ม และเงินระดมทุนส่วนที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายธุรกิจ

โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ตั้งแต่ด้านการจัดหาวัตถุดิบ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตให้หลากหลาย เช่น การต่อยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ การผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ซึ่งบริษัทเชื่อว่ายังมีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำกำไร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

Back to top button