SUN ทุ่มงบ 150 ล้าน ขยายกำลังผลิต หวังดันรายได้ปี 67 โต 10%

SUN ปักธงรายได้ปี 67 เติบโต 10% พร้อมทุ่มงบ 150 ล้านบาท สร้างอาคารเสริมกำลังผลิตสอดรับกับความต้องการลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด


นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ภายใต้ตราสินค้า KC ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือ (LOI) ก่อสร้างอาคารและสถานที่สำหรับรองรับการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน กับ KPI ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตอาหารมาอย่างยาวนานมากว่า 30 ปี โดยอาคารผลิตตั้งอยู่บนพื้นที่บริษัท SUN จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิต ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567

อีกทั้ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล และมุ่งในการขยายตลาดทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศ ปัจจุบันสินค้าพร้อมรับประทาน RTE ซึ่งวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ เป็นสินค้าสำคัญที่สร้างรายได้จากในประเทศให้เติบโต โดยในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มของสินค้าพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ ให้มีความหลากหลาย และยกระดับการผลิตสินค้าเดิมให้มีคุณภาพและปริมาณการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ จึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและสถานที่สำหรับรองรับการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน งบประมาณการลงทุนกว่า 150 ล้านบาท สอดรับกับความต้องการสินค้าพร้อมรับประทานจากลูกค้าในประเทศที่มีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตั้งเป้ารายได้สินค้าพร้อมรับประทานเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % ขณะที่ยังรองรับการผลิตสินค้า RTE ในกลุ่มของมันหวานและถั่วลายเสือ ซึ่งจะมีการพัฒนา Shelf life ให้มีอายุ 1 ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน ในปี 2568

Back to top button