NEC ลงนาม “ซูมิโตโม” ขยายแพลตฟอร์มเทคฯ เกษตรกรรม “CropScope”

NEC ลงนามข้อตกลง “ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น” ขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรรม “CropScope” มุ่งพัฒนาตลาดอเมริกาใต้-เอเชีย


บริษัท NEC Corporation (NEC) และบริษัท Sumitomo Corporation (Sumitomo) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกลยุทธ์เพื่อขยายการขายไปสู่ตลาดโลกของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรกรรม CropScope ของ NEC จากความร่วมมือนี้ NEC และ Sumitomo ตั้งเป้าที่จะพัฒนาตลาดหลักในอเมริกาใต้และภูมิภาคอาเซียนโดยใช้เครือข่ายระดับโลกของ Sumitomo เพื่อการนี้ NEC จะขยายขอบเขตของพืชเป้าหมายเพิ่มเติมจากการสนับสนุนการปลูกมะเขือเทศและเพิ่มฟังก์ชันเพื่อปรับปรุงและประหยัดกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ผ่านความร่วมมือนี้ CropScope ได้ถูกนำเสนอเบื้องต้นในรูปแบบทดลองให้กับบริษัทน้ำตาลชั้นนำในประเทศไทยและบราซิล

โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นผลจากการเติบโตของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มความต้องการอาหารระดับโลก มีความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้ การระบาดของโรคเมื่อไม่นานมานี้และสถานการณ์โลกที่ไม่มั่นคงได้ทำให้ราคาวัสดุการเกษตรพุ่งสูงขึ้นและการส่งออกถดถอย ส่งผลถึงความมั่นคงในการจัดหาอาหาร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความเพียงพอด้านอาหารในระดับโลก และประเทศที่การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักต้องเผชิญกับความท้าทายในการอัพเกรดเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม ซึ่งมีสาระสำคัญในการร่วมมือ ดังนี้

1. ขยายการขาย CropScope ไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา โดย Sumitomo มีเครือข่ายองค์กรภูมิภาคใน 65 ประเทศทั่วโลกและดำเนินการขายและจัดจำหน่ายวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีเกษตรและปุ๋ยในประมาณ 40 ประเทศ โดยที่ผ่านทางความร่วมมือนี้ Sumitomo จะใช้เครือข่ายระดับโลกของตนในการขยายขอบเขตการขายของ CropScope ไปยังประเทศไทย บราซิล และอินเดีย เพื่อเป้าหมายในการเติบโตของธุรกิจ

2. ขยายขอบเขตของพันธุ์พืชและบูรณาการการจัดการตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูป CropScope ได้รับการขยายขอบเขตเพื่อรองรับอ้อย, ข้าวสาลี, ถั่วเหลือง, และข้าวโพด เป็นพืชเป้าหมายนอกเหนือจากมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป โดยนำAI มาใช้กับพืชเหล่านี้โดยเรียนรู้จากข้อมูลการเกษตรและการเก็บเกี่ยวในอดีตเพื่อแนะนำเวลาและปริมาณการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุด และจะเพิ่มฟังก์ชั่นการวางแผนการเก็บเกี่ยวเพื่อจัดการการวางแผนและผลลัพธ์ของการเก็บเกี่ยว การรวมฟังก์ชันนี้กับการปรับปรุงการใช้ปุ๋ยและการชลประทานที่มีอยู่จะทำให้สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

นอกจากนี้ NEC ได้ปรับปรุงฟังก์ชันของ CropScope อย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับพันธมิตรหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกษตร ความร่วมมือนี้กับ Sumitomo ซึ่งมีเครือข่ายโลกที่กว้างขวางและความรู้เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านเกษตรกรรมและอาหารจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการขยายการขายแพลตฟอร์ม CropScope ไปทั่วโลก

ด้าน Sumitomo มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีส่วนร่วมต่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพสูงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ยังขยายฐานธุรกิจที่มีอยู่ในสาขาการเกษตรและอาหาร หนึ่งในธีมสำคัญคือการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  ซึ่งช่วยให้การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีเช่น ระบบการดำเนินงานทางการเกษตรและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยความร่วมมือกับ NEC ในการสร้างเทคโนโลยี AI สำหรับสาขาการเกษตรและสาขาอื่นๆ นี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ NEC และ Sumitomo จะยังคงขยายขอบเขตของพันธุ์พืชที่ให้ความสนใจและฟังก์ชั่นของ CropScope ในขณะที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของสถานที่ผลิตและแปรรูปเกษตรกรรม การดำเนินการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำกำไรได้ในระดับโลกของบริษัท และเพื่อสนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารระดับโลก

Back to top button