ลุ้น JR เปิดเด้ง! หลังคว้างาน STEC มูลค่า 102 ล้านบาท

JR คว้างาน โครงการ Supply and Installation of Electrical Package จาก STEC มูลค่ากว่า 102 ล้านบาท มีระยะเวลาในการดำเนินการ 8 เดือน นับจากวันที่ลงนามสัญญา


นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงสั่งจ้างงาน จาก บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67 สำหรับโครงการ Supply and Installation of Electrical Package โครงการ SB-SPB2.2 Solar Power Plant Project มูลค่าโครงการ 102,401,515 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยบริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 8 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

Back to top button