เปิด 10 หลักทรัพย์ “Cover Short” ดัน SET ปิดบวก 25 จุด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการทำ “Cover Short” ส่งผลให้ SET INDEX ปิดบวก 25 จุด ยืนเหนือ 1,401 จุด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์เกี่ยวกับการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 เม.ย.67 มีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 435 หลักทรัพย์

สำหรับ 10 อันดับแรกที่พบการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนมากที่สุด ได้แก่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ในส่วนหลักทรัพย์ AWC-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 516,959,400 หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 7,153,500 คิดเป็นสัดส่วน 1.36%

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ในส่วนหลักทรัพย์ BTS-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 439,654,298 หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 6,237,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.40%

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB ในส่วนหลักทรัพย์ TTB-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 351,591,400 หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 39,585,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.12%

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ในส่วนหลักทรัพย์ LH-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 307,256,300 หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 4,438,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.42%

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ในส่วนหลักทรัพย์ SIRI-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 228,013,000 หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 2,635,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.14%

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ในส่วนหลักทรัพย์ BANPU-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 188,643,579 หุ้น มีการทำ Short Sell เพิ่ม จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 807,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.43%

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ในส่วนหลักทรัพย์ IRPC-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 152,786,971 หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 1,679,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.09%

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในส่วนหลักทรัพย์ BEM-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 141,623,796หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 7,733,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.18%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในส่วนหลักทรัพย์ AOT-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 99,044,500 หุ้น มีการทำ Cover short จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 1,118,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.12%

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในส่วนหลักทรัพย์ PTT-R มีปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวน 68,041,500 หุ้น มีการทำ Short Sell เพิ่ม จากวันที่ 5 เม.ย. 67 จำนวน 70,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.10%

 

Back to top button