เปิด 20 อันดับหุ้นถูก “Cover&Short” สูงสุด ณ 23 เม.ย.67

ข้อมูลสิ้นสุด 23 เม.ย.67 AWC มีปริมาณชอร์ตคงค้างเหลือมากสุด 463.48 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.45% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ขณะที่ BANPU มีมูลค่าการปิดสถานะชอร์ตด้วยการซื้อคืนสูงสุดจำนวน 113.28 ล้านบาท ส่วน TTB ถูก Short Sell สูงสุดจำนวน 59.50 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ณ วันที่ 23 เม.ย.67 พบว่ามีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 425 หลักทรัพย์ โดยหุ้นที่คงสถานะขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงสุด 5 อันดับแรก (รวมบัญชี NVDR) ประกอบด้วย

1.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 463,487,200 หุ้น หรือคิดเป็น 1.45% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

2.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 436,863,450 หุ้น หรือคิดเป็น 3.32% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

3.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 354,075,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.36% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

4.บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH จำนวน 313,195,800 หุ้น หรือคิดเป็น 2.62% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

5.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 266,369,400 หุ้น หรือคิดเป็น 1.55% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ส่วนอันดับที่ 6 ถึง 20 สามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางประกอบ

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับในตารางดังกล่าว พบ 2 หุ้นที่ถูก Cover Short สูงเกิน 10 ล้านหุ้น ได้แก่

1.บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU จำนวน 20,596,807 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 5.50 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 113,282,438 บาท

2.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 11,331,544 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 6.20 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 70,255,572 บาท

ขณะเดียวกัน พบ 3 อันดับถูก Short Sell เพิ่มขึ้นสูงเกิน 5 ล้านหุ้น ได้แก่

1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 33,056,100 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 59,500,980 บาท

2.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 9,834,500 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.67 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 16,423,615 บาท

3.บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จำนวน 7,810,200 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 3.40 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 26,554,680 บาท

Back to top button