BDMS-CHG ท็อปพิก! รับรายได้ประกันสังคมพุ่ง

โบรกมองบวกหุ้น “โรงพยาบาล” ที่ให้บริการลูกค้าประกันสังคม (SSO) จากข่าวเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาโรคมะเร็งครบวงจร ยังคงแนะนำ “ซื้อ” BDMS-CHG ท็อปพิก! รับสัดส่วนรายได้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นโรงพยาบาล คือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH, บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดยวานนี้ (8 พ.ค.67) ที่ประชุมบอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคม ได้พิจารณาและเห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งอย่างสะดวก รวมถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

โดยโรคมะเร็งทุกชนิดเป็นโรคที่อยู่ในความคุ้มครองของสิทธิประกันสังคม และสถานพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกจะต้องให้การดูแลผู้ประกันตนตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยจนสิ้นสุดการรักษา ในกรณีเกินศักยภาพสถานพยาบาลตามสิทธิจะต้องส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษายังสถานพยาบาลระดับสูง

สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ เป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้เข้าถึงการรักษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนมีความประสงค์จะไปรักษา โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการคัดเลือกสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งด้านการให้เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา เพื่อรองรับการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ทางฝ่ายนักวิเคราะห์มีมุมมอง “บวก” ต่อกลุ่มโรงพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าประกันสังคม (SSO) รักษาโรคมะเร็งครบวงจร และเพิ่มค่ารักษาโรคส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงการปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW>2) โดยพิจารณาจากโรงพยาบาลที่ศึกษาอย่าง BCH มีรายได้ SSO สัดส่วน 33%, CHG มีรายได้ SSO สัดส่วน 32% และ BDMS มีรายได้ SSO สัดส่วน 2%

นอกจากนี้รายได้ SSO ของ BCH มีสัดส่วนการปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ 22% และ CHG มีรายได้สัดส่วนการปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ 21% ส่งผลให้ทางฝ่ายนักวิเคราะห์มองว่า BCH, CHG และ BDMS จะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้ โดยเรียงจากสัดส่วนรายได้ประกันสังคมมากที่สุด และศักยภาพรักษามะเร็งครบวงจรตั้งแต่คัดกรอง, เคมีบำบัด และรังสีรักษา

ขณะที่ปัจจุบัน BDMS และ CHG พร้อมให้บริการรักษามะเร็งครบวงจรมากกว่า BCH เนื่องจาก BCH จะเปิดศูนย์รังสีมะเร็งในไตรมาส 4/67 ยังคงน้ำหนักลงทุนให้แนวโน้มของราคาเคลื่อนตัวในรูปแบบเฉียงขึ้น (Bullish) หรือเรียกว่าตลาดกระทิง สำหรับ กลุ่มการแพทย์ เนื่องจาก 1) คาดการณ์ปี 67 กำไรรวมกลับมาเติบโตเป็นปีแรก

2) ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ 3) การประเมินมูลค่า (Valuation) ของกลุ่ม โดยไม่รวม บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ซื้อขายค่า PE ปี 67 เฉลี่ยอยู่ที่ 27 เท่า ต่ำลงจากปี 66 เฉลี่ยที่ 31 เท่า

ดังนั้น ทางฝ่ายนักวิเคราะห์ชอบหุ้นเด่นกลุ่มฯ เลือก BDMS โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 37 บาท คู่กับ CHG ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 3.70 บาท

สำหรับ BDMS มีความน่าสนใจจากมีความพร้อมด้านความสามารถ และมีส่วนผสมของลูกค้าที่กระจายตัว ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าเพียงไม่กี่กลุ่ม ส่วน CHG มีความน่าสนใจจากกำไรกลับมาเติบโต และการประเมินมูลค่า Valuation ถูกกว่า BCH

Back to top button